Focussen Vlaanderen
Contact maken met je beleving
Opleiding

Opleiding tot trainer en specialisatie “Focussen in psychotherapie” (FOT) in Vlaanderen:
Gemeenschappelijk kader van alle Vlaamse coördinatoren

 

HET PLATFORM VLAAMSE COORDINATOREN:    

 1. De coördinatoren Mia Leijssen, Claude Missiaen, Tine Swyngedouw, Chris Van de Veire en Katrijn van Loock vormen samen het platform van Vlaamse coördinatoren. Telkens een van ons met een vraag zit, is er een overleg.

 2. We bespreken er alle nieuwe kandidaturen om te starten als trainer i.o./FOT i.o.
  Elke trainer i.o./FOT i.o. heeft 2 coördinatoren. Eventuele meningsverschillen tussen de 2 coördinatoren van een bepaalde trainer i.o./FOT i.o. kunnen besproken worden op het platform.
  We bespreken er ook alle trainers i.o./FOT i.o. die klaar zijn om voorgedragen te worden als trainer/FOT. We maken samen een weging van de verschillende elementen en komen zo tot een gedragen beslissing. Dit kader treedt in werking voor alle nieuwe trainers i.o./FOT i.o. vanaf september 2013.

 3. We stellen een lijst op met belangrijke kenmerken die we doorheen de opleiding willen opvolgen: wat zijn voor ons cruciale attitudes/vaardigheden? 
  Staat de trainer i.o./FOT i.o. voldoende stevig daarin, is dat goed genoeg ontwikkeld?

 4. We werken aan een literatuurlijst: In overleg met de eigen coördinator wordt afgesproken wat de trainer i.o./FOT i.o. zeker gelezen moet hebben.

 

 

OPLEIDING TOT TRAINER:

 1. Voorwaarde om je kandidatuur om trainer i.o. te worden in te dienen:
  • Workshops Focussen niveau 1, 2, 3 en 4 gevolgd hebben
  • De trainer die workshop niveau 4 gaf aan de kandidaat, staat achter de aanvraag om te starten als trainer i.o.

 2. Basislijn van wat we noodzakelijk vinden om aan de opleiding tot trainer te beginnen:
  • De kandidaat kan een positief vertrekpunt formuleren: wat wil ik ermee in de toekomst?
  • Dit is ingebed in een context. Bijvoorbeeld: Competentie verruimen binnen werk in school, bedrijf, opleidingscentrum,...
  • Nuancering: de kwaliteit van de persoon in kwestie.

 3. Elke trainer i.o. wordt gevolgd door 2 coördinatoren.
  • De hoofdcoördinator volgt de trainer i.o. van dichtbij.
  • De tweede coördinator heeft 3 focussende gesprekken per jaar met de trainer i.o. omtrent de focuspraktijk en de ontwikkeling van trainer i.o.
  • Als er zich iets voordoet tussen de trainer i.o. en 1 van de coördinatoren, dan zal de andere coördinator optreden als bemiddelaar door naar beide partijen te luisteren.
  • Als één van beide coördinatoren stopt, dan stopt ook je opleiding totdat je opnieuw 2 coördinatoren hebt.
   Het is aangeraden om vragen waar je mee zit tijdens je opleiding aan je beide coördinatoren te mailen.

 4. Een opleiding tot trainer bestaat minstens uit volgende modules:
  • Je eigen focusproces ontwikkelen door zelf te focussen o.a. in een focuspartnerschap.
  • Een eigen focuspraktijk hebben waarin je focussen aanleert aan individuen en groepen (minimum 4 personen) en focusprocessen begeleidt. Je kan dus een basiscursus focussen geven en daarin de verschillende elementen van een cursus focussen niveau 1 verwerken.
  • Supervisie van je focuspraktijk.
  • Vorming i.v.m. focusprocessen begeleiden en focussen aanleren aan individuen en aan groepen.
  • Vorming i.v.m. marketing: gedurende je opleiding volg je minimum 1 x de marketingdag die georganiseerd wordt door de Vlaamse Coördinatoren voor alle trainers i.o. in Vlaanderen.
  • Reflectieverslag maken van elk onderdeel.

 5. Een training duurt minimum 2 jaar (minimum 2 x 9 dagen).

 

 

OPLEIDING TOT FOT:

 1. Voorwaarde om je kandidatuur om FOT i.o. te worden in te dienen:
  •  Erkend zijn als psychotherapeut na het volgen van een langdurige psychotherapie-opleiding in één van de 4 erkende stromingen, nl. de psychoanalytische en psychodynamisch georiënteerde psychotherapie; de gedrags- en cognitief georiënteerde psychotherapie; de systeem- en familiale psychotherapie; de experiëntiële en humanistisch georiënteerde psychotherapie
  •  Workshops Focussen niveau 1, 2, 3 en 4 gevolgd hebben
  • De trainer die workshop niveau 4 gaf aan de kandidaat, staat achter de aanvraag om te starten als FOT i.o.

 2. Basislijn van wat we noodzakelijk vinden om aan de opleiding tot FOT te beginnen:
  •  De kandidaat kan een positief vertrekpunt formuleren: wat wil ik ermee in de toekomst?
  •  Dit is ingebed in een context.
  •  Nuancering: de kwaliteit van de persoon in kwestie.

 3.  Elke FOT i.o. wordt gevolgd door 2 coördinatoren.
  • De hoofdcoördinator volgt de FOT i.o. van dichtbij.
  • De tweede coördinator heeft 3 focussende gesprekken per jaar met de FOT i.o. omtrent de focuspraktijk en de ontwikkeling van de FOT i.o.
  • Als er zich iets voordoet tussen de FOT i.o. en 1 van de coördinatoren, dan zal de andere coördinator optreden als bemiddelaar door naar beide partijen te luisteren.
  • Als één van beide coördinatoren stopt, dan stopt ook je opleiding totdat je opnieuw 2 coördinatoren hebt. 
   Het is aangeraden om vragen waar je mee zit tijdens je opleiding aan je beide coördinatoren te mailen.

 4. Een opleiding tot FOT bestaat minstens uit volgende modules:
  • Je eigen focusproces ontwikkelen door zelf te focussen o.a. in een focuspartnerschap.
  • Supervisie van je werk als psychotherapeut.
  • Vorming i.v.m. focussen integreren in psychotherapie.
  • Reflectieverslag maken van elk onderdeel.

 5. Een dergelijke ontwikkeling vraagt meestal 2 jaar en impliceert een engagement in voldoende activiteiten (bijvoorbeeld deelname aan FOT Conference, aan workshops FOT, aan supervisiedagen en publicatie FOT).

 

 Tine Swyngedouw  11/12/13 en aangepast op 19/03/14 en 17/03/15 en goedgekeurd door Platform Vlaamse Coördinatoren

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd:
Wachtwoord vergeten?