Focussen Vlaanderen
Contact maken met je beleving
Nieuws
Focussen Vlaanderen Nieuwsbrief April 2020
Nieuwsbrief Focussen Vlaanderen april 2020
‘Blijf je met elkaar en de wereld verbinden‘ 
 Marta Stapert-Wezelenburg
 

Beste focussers,

Deze nieuwsbrief, midden in corona tijden, wil een fris perspectief bieden. We blijven met de werkgroep open en transparant communiceren en informatie verstrekken.
We werken met 3 rubrieken. Je leest er meer over in 'Nieuws uit het focuslandschap', waarin we verduidelijken hoe we in de toekomst met deze nieuwsbrief willen werken.
Je kan kiezen om verder te scrollen naar het verslag van de laatste uitwisselingsdag. We willen jullie hierbij uitnodigen om voorlopig de datum van 29 augustus 2020 vast te leggen voor de volgende uitwisseling.
We wensen jullie allen een goede gezondheid toe en hopen jullie ergens in het focuslandschap te ontmoeten,
Wil je deze nieuwsbrief delen met mensen die geboeid zijn door focusing, ga gerust je gang. Onze wens is dat veel mensen met focusing in contact komen en geboeid raken. 

de werkgroep (Saren, Ingrid, Erwin, Evie, Jessie, Mathias en Gerd)

Nieuws uit het focuslandschap
1) Nieuwsbrief

Onze bedoeling is een verbindend en aantrekkelijk instrument te maken voor professionals, trainers en een breed publiek met interesse voor focusing. We willen de nieuwsbrief driemaandelijks laten verschijnen op de 15de van de maand, met ingang van 15 april. De deadline om informatie binnen te sturen is 14 dagen voor verschijningsdatum (1 juli voor volgende nieuwsbrief)
We willen met een aantal vast items werken :
1) Nieuws uit het focuslandschap waarin we informatie geven hoe de werking van de werkgroep evolueert.
2) Op ontdekking in focuslandschap bevat concreet materiaal : oefeningen, voorstelling van nieuwe methodiek, recensie van boeken, artikels, verslag van uitwisselingsdag, workshop, .... Heb je een interessant aanbod, dan mag je altijd contact opnemen met Gerd (gerd@cambiar te.be). Zij is verantwoordelijk voor de redactie van de nieuwsbrief.
3) Initiatieven in binnen en buitenland, een rubriek waarin elkeen zijn initiatieven kan aankondigen die te maken hebben met focusing. Er is ook altijd een link naar de website van Focussen Vlaanderen waarop trainers of professionals hun cursussen voorstellen. 

2) Jaarverslag van de werkgroep

Nadat Tine haar mandaat als voorzitter afrondde, heeft een zevenkoppige ploeg met een voorzittersduo de fakkel overgenomen. Deze werkgroep wil een overgang vormen en een oplossing zoeken voor de verschillende stromingen, meningen, visies die er binnen de Vlaams focuswereld circuleren. Ze heeft de bedoeling te verbinden. De groep wil voor duidelijkheid en continuïteit zorgen i.s.m. VVCEPC.&n bsp;
We benadrukken het onderscheid tussen Focussen Vlaanderen als ‘beweging’ enerzijds, en de ‘werkgroep’ anderzijds
-    De ‘beweging’ FV is een rijk, organisch gegeven van mensen die interesse hebben in focusing. Binnen deze beweging zijn de focusing-professionals een belangrijke groep.
-    De ‘werkgroep’ FV bestaat uit een beperkte groep mensen die zich engageren om samen de beweging te ondersteunen en te laten bloeien. De werkgroep is deel van de beweging én van VVCEPC, maar de beweging zal altijd veel ruimer zijn dan de werkgroep. Deze groep zag dit jaar als overgangsfase maar beseft dat het werk niet af is en engageert zich voor een volgende jaar.
Dit werkjaar heeft de werkgroep vooral zorg willen dragen voor de twee belangrijkste pijlers van FV: de uitwisselingsdagen en de communicatie (intern en exte rn). 
-    De nieuwsbrief willen we verbindend en aantrekkelijk maken voor professionals/trainers maar ook voor een breed publiek met interesse voor focusing, daarom willen we de timing, inhoud en frequentie duidelijker maken. 
-    De uitwisselingsdag op 1/2/2019 was opnieuw een deugddoende, verbindende dag. De organisatoren en de begeleiders waren allen leden van de werkgroep. We hopen in de toekomst op aanbod van andere focusing professionals. We plannen een volgende uitwisselingsdag op 29 augustus 2020.
-    De website focussenvlaanderen.be blijft voorlopig in werking. Nu kunnen enkel focusing professiona ls die lidgeld betalen aan VVCEPC zich op de site afficheren en hun activiteiten posten. We ondervinden veel technische moeilijkheden met de website en de bijhorende mailinglijst. We vonden een betaalbaar en betrouwbaar alternatief. Het overleg hierover met het VVCEPC-bestuur zal opgestart worden.
-    Er is nood aan meer duidelijkheid hoe de ruime beweging en de professionals zich verhouden. Hierbij vinden we het belangrijk dat de zichtbaarheid van de professionals gewaarborgd blijft. Daarom hebben we gevraagd dat de focusing-coördinatoren overleg plegen en zich buigen over volgende vraag: Is er naast TIFI nog nood aan een andere, Vlaamse beroepsvereniging van focusing professionals ?  Zo ja welke vorm dient die te hebben ?
-    In tweede instantie dienen we te overleggen met de VVCEPC en volgende vraag te beantwoorden : Hoe verhoudt een beroepsvereniging als VVCEPC zich tot FV als ‘br ede beweging’ ?
Als besluit kunnen we stellen dat er nog steeds veel vragen zijn rond de werking van de werkgroep. We hopen met ons overgangsteam duidelijkheid te scheppen en vooral de uiteenlopende visies niet te verdelen maar te verbinden. 
Mathias en Gerd

Op ontdekking in focuslandschap
Verslag van de uitwisselingsdag :
Voormiddag : Focussen en de aandacht bij je adem (Saren Swinnen)

We starten met een opwarmingsoefening vanuit het wholebody focussen. Dan wordt er ruimte gemaakt om te ervaren hoe je adem nu is : wat dit met je lijf en gedachten doet om die aandacht daar te brengen. Al focussend is er ruimte voor wat dit brengt. De volgende vraag “Hoe wil jouw adem nu en hier zijn”, lijkt alsof je de sleutels van je auto geeft aan je adem. Brengt dit weerstand, dan blijf je daar bij of blijf je bij de stap voordien.

We praten na over de weerstand en hoe je die door het focussen ook weer kan laten zijn. De stap van helemaal naar de adem te gaan en die te laten leiden voelt voor sommigen als energie en als vertrouwd vanuit ander lichaamswerk. Voor anderen voelt het dan weer als een diepere laag waar de woorden wegvallen en waar de brug naar het symboliseren er niet is. Voor nog iemand anders voelt het als een diepe laag van waaruit de woorden komen. Er is ook het beeld van een lift waarbij je kiest waar je uitstapt en waarbij elke etage het hele gebouw impliceert. 

Nadien komt er een oefening uit de yoga rond de lange diepe adem enerzijds en anderzijds de adem van vier snifjes in en vier snifjes uit voor meer balans. Deze beide oefeningen worden warm onthaald.

Een eenvoudige wholebody focus oefening voor thuis:  https://www.ruimtevoorbezieling.be/corona/focussen.html 

Hiero nder een ademhalingsoefening om uit de vecht vlucht reactie te komen. Handig in corona tijden: https://ruimtevoorbezieling.be/corona/yoga.html#adem
 
Saren

Verslag van de uitwisselingsdag : namiddag Focusing Speeddating (Inbreng van Jessie Delooz)

Na een heerlijke, gezonde maaltijd, staat er een namiddag “focusing-speeddating” gepland. Een workshop die so mmigen de wenkbrauwen doet fronsen, met uiteenlopende gevoelens van nieuwsgierig uitkijken, naar iets spannend en ongekend, tot enig scepticisme.
Het opzet is eenvoudig. We vormen een binnen-en buitencirkel waarbij we in duo’s tegenover elkaar zitten. Wie in de binnencirkel zit  fungeert als luisteraar, de buitencirkel gaat focussen. Na 12 à 13 minuten klinkt er een signaal, nemen we even de tijd om af te ronden en schuiven we door. Zo krijgt elke focusser de kans om een focusingproces te doorlopen bij drie verschillende luisteraars. Het doel is ‘ontmoeten’, merken hoe het is om beluisterd te worden door verschillende mensen. Wat doet dit wel of niet met je proces, ervaring,…? Na de eerste ronde is er een pauze waarna de rollen worden omgekeerd: luisteraars worden focussers en vice versa.
Voor velen bleek dit focusing-speeddating een unieke, verrassende ervaring, zoals blijkt uit enkel e reacties uit de nabespreking :
“Ik was verrast door het resultaat in korte tijdspanne” – “ Tot mijn verbazing was het wisselen niet storend, in tegendeel: het wisselen bood telkens een nieuwe kans om af te stemmen, wat hielp om me scherp te houden in het zorgvuldig aanvoelen van het proces” – “Het mini-afscheid bracht telkens iets fris” – “ Je krijgt andere resonanties binnen hetzelfde proces” – “Je blijft in proces, ook al is het telkens wat anders“ – “Ook het gevoel van erin en eruit te gaan is procesmatig” – “Het verschuiven van ‘in presence’ zijn maakte me ook wel wat misselijk, het ging wat te snel, maar ook dat mocht er zijn” – “Het signaal was telkens confronterend, vaak op een moment dat ik echt in de diepte ging. Iets in mij wou niet doorschuiven. Maar ook dat aandacht geven maakte dat ik wel in proces bleef” &n dash; “Je kan altijd focussen, ook op dat iets in jou dat niet wil wisselen” – “ Ik heb genoten van de wisselingen, het telkens opnieuw ‘ontmoeten’ “.
Als besluit kunnen we stellen dat het op zijn minst een boeiende ervaring was. Een onverwacht extraatje was dat iedereen terug eindigde bij de persoon met wie de oefening begon. Een toeval dat als een aangename manier van afronden voelde.
Wat de korte tijdspanne per duo betreft, deelt een deelnemer nog haar ervaring van “kortjes”: hoe zij regelmatig (soms 2x per week) met haar focuspartner heel korte skype-focussessies houdt van maar een 10-tal minuutjes, genoeg om even op de pauzeknop te duwen. Boeiend om eens mee te experimenteren… zeker in tijden van corona en alle nieuwe beproevingen die dit met zich meebrengt…
Ingrid

Initiatieven in binnen en buitenland

1. Uitwisselingsdag :

op 29 augustus 2020 plannen we de volgende uitwisselingsdag.
We zoeken hiervoor minstens 2 personen die deze dag inhoudelijk vorm willen geven. Wie graag iets deelt van zijn expertise, gevolgde workshop, ...  Graag zo snel mogelijk contact opnemen met Mathias of Gerd (mathias.dekeyser@gmail.com of gerd@cambiarte.be)

2. Website Focussen Vlaanderen

Op volgende link vind je de geposte activiteiten van trainers en professionals Focussenvlaanderen.be :http://www.focussenvlaanderen.be/page?orl=8&ssn=&lng=1&pge=105
Er is binnen de focus wereld al heel wat ervaring met online focussen. Indien je interesse hebt, vraag zeker na bij mensen met een focus aanbod.

3. Nieuw :&n bsp;Focusing krijgt een plaats in de opleiding tot 'Trauma Informed Practitioner' georganiseerd door 'Konnekt-it 'met Jessie Delooz, Erik De Soir, Ybe Casteleyn, Astrid Fortuin en Manoëlle Hopchet. 
alle info: https://www.konnektit.be/opleidingen/2881/trauma-informed-practice-gent

4. Symposium KinderFocussen 2020 BREDA

is verplaatst naar 3 oktober 2020! Voor psychologen, kindertherapeuten, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, focussers, ouders en andere geïnteresseerden. Thema: De Kunst van het Luisteren. Alle workshops en workshopaanbieders zijn geïnspireerd door het boek: 'De Kunst van het Luisteren' van Martha Stappert en Eric Verliefde.

5. Boeiend op youtube:

Gesprek met Stephen Porges (Polyvagaal theorie) over hoe omgaan met de effecten van 'social distance'. De inzichten van Stephen Porges zijn erg aansluitend bij Focusing. Kort samengevat gaat het over de drie modi waarin een lijf/persoon zich kan bevinden: ventraal vagaal (veilig), sympatisch (flight en fight) en dorsaal vagaal (onderworpen, verslagen). Elke persoon 'verhuist' op bepaalde momenten vlot van de één in de andere modus. Door traumatische ervaringen of toestanden kunnen we in de dorsale of sympatische modus blijven hangen wat aanleiding kan geven tot klachten van vermoeidheid, chronische pijn ed...Vanuit dit inzicht geeft Porges wat duiding bij het effect van social distance in deze corona-tijd en hoe daar mee omgaan. https://www.youtube.com/watch?v=6FGTHm6R4pc&list=PLT6ApC3q1w9GMlCWMdu3qSGapSjd-6kxx

Korte focusingervaringen onder begeleiding van Greg Madison, Focusing oriented psychotherapist en Focusing coördinator (UK) biedt focusingbegeleidingen aan gericht op het omgaan met eenzaamheid in deze periode van isolatie. Pareltjes voor iedereen die fan is van focusing en een tiental min wil pauzeren. De filmpjes zijn op youtube te vinden en er komen er regelmatig bij. Op Greg's website vind je de links.   https://www.gregmadison.net/category/uncategorised/Nieuwsbrief Focussen Vlaanderen
Voor info en inzendingen: gerd@cambiarte.be
Terug naar overzicht
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd:
Wachtwoord vergeten?