Focussen Vlaanderen
Contact maken met je beleving
Nieuws
Focusing in Warschau. Claude Missiaen

Het verhaal van Focusing in Warschau start in 2012. Toen kreeg ik de vraag (via Mia Leijssen) van een centrum in Warschau dat zich meer wou ‘oriënteren op het Westen’ om zijn kennis rond experiëntiële psychotherapie en training uit te breiden. INTRA is een opleidingscentrum dat een lacune invult die door de universiteit open gelaten wordt: er worden namelijk geen postgraduate psychotherapie opleidingen georganiseerd aan de universiteit. INTRA doet dat wel en heeft van daaruit ook nauwe banden met de universiteit. Het centrum bestaat 25 jaar en leidt elk jaar een drietal groepen van telkens 15 deelnemers op tot humanistisch/experiëntieel psychotherapeut. Dat zijn dus heel wat afgestudeerde therapeuten. De opleiding is intensief en duurt vier jaar. INTRA is dan ook de referentie van het experiëntieel werken in Polen, deelnemers komen uit het hele land. De meesten zijn psycholoog, er zijn ook enkele hulpverleners uit religieuze hoek (kloosterzusters, monniken…). Polen is nog steeds een erg katholiek land, ook bij de jongere generaties.

In november 2016 was ik er voor de vijfde keer, en het ‘volume’ en de kwaliteit groeien elk jaar. Ondertussen ben ik vertrouwd met het team (een dertigtal medewerkers, allen op free lance basis) en word ik beschouwd als één van hen, wat ik een hele eer vind eerlijk gezegd. De workshops gebeuren met simultaan vertaling van Engels naar Pools (en vice versa), door een teamlid. De jongere generaties spreken wel wat Engels, maar voor de ouderen die Russisch als tweede taal hadden is Engels niet voldoende gekend. Het vertalen vind ik eigenlijk heel helpend tijdens experiëntiële oefeningen, het haalt de snelheid uit het praten en biedt een natuurlijke pauze. Tijdens groepsdiscussies krijg ik er soms wel een punthoofd van.

De thema’s die we de voorbije jaren behandeld hebben: basistraining focussen, focus op de interne criticus, experiëntieel werken met ‘blocks’, liefde en spiritualiteit, focussen en existentieel welzijn, supervisie (van therapeuten en dit jaar ook van supervisoren). De workshops hebben de vorm van driedaagsen (geen avondsessies) en tellen tussen de 18 en 30 deelnemers. Elk jaar geef ik er drie driedaagsen en één supervisiedag. Telkens hanteren we een combinatie van het eigen ervaringsproces, een theoretisch luik en attitudes en vaardigheden als therapeut. De combinatie van focussen en werken met de IC komt elk jaar terug en trekt telkens nieuwe deelnemers aan, dit jaar 24. De andere workshops worden bevolkt door het team, en door mijn ‘oud studenten’. Vorig jaar heb ik Darek Tkaczyk (vertaler) benoemd als focusing coordinator, hij organiseert o.a. een doorlopende focusing training groep (aanleren van focusing aan professionals en ook  voor trainers in opleiding). Ondertussen zijn er enkele trainers-in-training. Sinds dit jaar is in de vierjarige therapie-opleiding ook een volwaardige Focusing Module opgenomen en is de focusing attitude meer meegenomen in de opleidingsonderdelen leertherapie (in groep) en supervisie. Dit jaar verscheen er een Poolse vertaling van  The Power of Focusing van Ann Weiser.

Volgend jaar gaan we focussend dromen… J

Terug naar overzicht
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd:
Wachtwoord vergeten?